Forhandlingsutvalg for nye industritiltak

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forhandlingsutvalg for nye industritiltak" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forhandlingsutvalg for nye industritiltak
Utvalgsnummer: 9057000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 1955 av Industridepartementet
Mandat:
Forberede og tilrettelegge industrisaker for videre behandling i Regjeringen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 6 0 0 0
1981 Industridepartementet 7 0 50 87185
1982 Industridepartementet 5 0 39 63389 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 7 0 29 61553 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 9 0 57 111000 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 6 0 21 56244 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 6 0 40 84000 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 6 0 22 38318
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av instans utenfor departement
1980 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør Av departement 1956
1980 Sekretær, ikke medlem Fredrik Vogt Lorentzen 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør
1980 Vanlig medlem Anders Utne 1 220 Underdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Arne Øien 1 301 Økonomisk Rådgiver Av departement 1972
1981 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av instans utenfor departement
1981 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør Av departement 1956
1981 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1980
1981 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør
1981 Vanlig medlem Torstein Moland 1 301 Avdelingsdirektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Budsjettsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 217 Underdirektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Underdirektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av andre 1980
1983 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek Av departement 1956
1983 Sekretær, ikke medlem Reier Søberg 1 219 Underdirektør 1981
1983 Vanlig medlem Per Martin Waage 1 211 Underdirektør Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1972
1983 Vanlig medlem Bjørn Hestangen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Underdirektør Av departement 1982
1984 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av andre 1980
1984 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek Av departement 1956
1984 Sekretær, ikke medlem Stein Bjørn Øverland 1 217 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1972
1984 Vanlig medlem Bjørn Hestangen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1985 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av andre 1980
1985 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek Av departement 1956
1985 Sekretær, ikke medlem Stein Bjørn Øverland 1 217 Byråsjef Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Trond Haukvik 1 230 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1985 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1972
1985 Vanlig medlem Bjørn Hestangen 1 220 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av andre 1980
1986 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek Av departement 1956
1986 Sekretær, ikke medlem Trond Haukvik 1 230 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1972
1986 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Andre tilknyttede personer Torstein Slungård 1 233 Underdirektør 1980
1987 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdir Av departement 1956
1987 Sekretær, ikke medlem Odd Frøyen 1 301 Prosjektleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1972
1987 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1987 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985