Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid
Utvalgsnummer: 9061000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 21.12.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal for det første bistå Olje- og energidepartementet og Industridepartementet med råd i forbindelse med disse departementenes arbeid med energi- og industrisamarbeidet. Utvalgets annen hovedfunksjon er å være et forum for kontakt mellom berørte
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 12 0 8 33000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 11 8 5 15500 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 11 8 0 0 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 11 8 0 0 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 11 8 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør I statsråd
1980 Nestleder Anders Utne 1 220 Underdirektør I statsråd 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Tor Hernæs 1 231 Byråsjef I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd
1980 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Johan Nic. Vold 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør 1979
1980 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Energirådgiver I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Tor B. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Odd J. Breivik 1 301 Underdirektør 1979
1980 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Cand.Oecon. Av departement 1980 1980
1981 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd
1981 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør 1979
1981 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Byråsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Energirådgiver I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Tor B. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Odd J. Breivik 1 301 Underdirektør 1979
1981 Vanlig varamedlem Odd Solbraa 1 301 Budsjettsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek I statsråd 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Ambassadør I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Tor B. Næss 1 301 Byråsjef I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Odd J. Breivik 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1984 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek I statsråd 1979
1984 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Ambassadør I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Tor B. Næss 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Odd J. Breivik 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1985 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek I statsråd 1979
1985 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Underdirektør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Ambassadør I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Tor B. Næss 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Odd J. Breivik 1 301 Underdirektør I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981