Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien
Utvalgsnummer: 9067000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 10.03.1977 av Industridepartementet
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 6 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 4 3 8586 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 6 4 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Martin Ølberg 1 219 Statssekretær Av departement 1977
1980 Sekretær, ikke medlem Kjell Grønnevet 1 216 Førstekonsulent Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Arnfinn Moland 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem T. Loe 1 219 Kontorsjef Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Rolf E. R. Næss 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1981 Leder Per Martin Ølberg 1 219 Statssekretær Av departement 1977
1981 Sekretær, ikke medlem Kjell Grønnevet 1 216 Førstekonsulent Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Kristian Lund 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem T. Loe 1 219 Kontorsjef Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Jan Myhr 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981