Flyvedlikeholdsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Flyvedlikeholdsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Flyvedlikeholdsutvalget
Utvalgsnummer: 9069000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 23.01.1981 av Industridepartementet
Mandat:
Analysere sivilt og militært vedlikehold. søke å minske bortsetting av oppdrag til utlandet. se spesielt på Andøyas problemer..
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 7 7 8 105080 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 7 7 5 76867 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Christofer Owe 1 219 Avd. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Martin Georg Halvorsen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jens Mathiassen 1 219 Formann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein Heglund 1 301 Generalmajor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Husemoen 1 602 Divisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnvald Fergestad 1 626 Teknisk Sjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Stangeland 1 1103 Tekn. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne K. Sejnes 1 219 Oberst Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Egil Bjart Hauge 1 220 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harry Evjen 1 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Brenna 1 604 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf Kummeneje 1 627 Teknisk Sjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans Heen 1 1124 Teknisk Sjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Joar Grønlund 1 1804 Teknisk Sjef Av departement 1981 1981