Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget)
Utvalgsnummer: 9077000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 08.02.1977 av Industridepartementet
Mandat:
Utvalgets mandat er å drøfte spørsmål i tilknytning til utbygging, transport og markedsføring av gass.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 10 0 11 0 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 0 19114
1983 Olje- og energidepartementet 9 0 4 16012 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 9 0 6 100000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 9 0 8 99925 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 9 0 3 53580 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 9 0 0 23800
1988 Olje- og energidepartementet 9 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 9 0 0 0
1990 Olje- og energidepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Johan Nic. Vold 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1983 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1983 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær Av departement 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Trond Kubberud 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1983 Sekretær, ikke medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Grinde 1 219 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Johan Nic. Vold 1 301 Underdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Rådgiver Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Torstein Bergem 1 602 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Tore Bjordal 1 1103 Overingeniør Av departement 1979
1984 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Rådgiver Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1985 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær Av departement 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Utredningssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1986 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær Av departement 1983
1986 Sekretær, ikke medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1986 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1987 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Berge 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1987 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1987 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1979
1988 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Berge 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1988 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1988 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1979
1989 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Berge 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1989 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1989 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1979
1990 Sekretær, ikke medlem Elisabeth Berge 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Trygve Refvem 1 220 Direktør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1990 Vanlig medlem Jan Wennesland 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Leif K. Ervik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Arve Johnsen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1977
1990 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1979