Internasjonalisering av norsk næringsliv

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Internasjonalisering av norsk næringsliv" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Internasjonalisering av norsk næringsliv
Utvalgsnummer: 9080000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 27.03.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Analysere behovet for internasjonalisering av norsk næringsliv med særlig vekt på industrien. Utvalget har avsluttet sitt arbeid, jfr. NOU 1981:47. Utvalgets arbeid avsluttet 180181. Utvalget var således ikke i funksjon pr. 311281, da det var oppløst.
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 9 0 16 165138 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Størstad 1 211 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Fredrik Vogt Lorentzen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Tormod Andreassen 1 602 Sjefsøkonom I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Banksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avd. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rune Gerhardsen 1 301 Økonom I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erik Balchen 1 301 Utredningsleder I statsråd 1981 1981