Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag
Utvalgsnummer: 9082000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1978 av Industridepartementet i henhold til St.meld. nr. 22 (77-78). Jfr. St.prp. nr. 1 (77-78).
Mandat:
INKO-tjenesten formidler kontakt med og gir informasjon om offentlig og privat tjenesteyting til mindre og mellomstore håndverks- og industribedrifter. Det er opprettet egne INKO-kontorer i de fleste fylker og styringen av disse er tillagt de respektive r
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 7 29658 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 7 7 5 19705 Annen instans
1984 Industridepartementet 5 5 4 24335 Annen instans
1985 Industridepartementet 5 5 4 16150 Annen instans
1986 Industridepartementet 5 5 4 14200 Annen instans
1987 Industridepartementet 5 5 2 12601
1988 Næringsdepartementet 5 5 1 6067
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Ronald Kjevik 1 1601 Spesialarbeider Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Gunnar Fredriksen 1 1714 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Gisvoll 1 1601 Fylkesrådmann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Alf Nebb 1 1627 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem David Mostad 1 1601 Industriarbeider Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jostein Mollan 1 1601 Markedssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Kristian Vik 1 1601 Utbyggingskonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Reiten 1 1640 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arnold Storvold 1 1653 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf Haukdal 1 1662 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1662 Sekretær Av departement 1981 1981
1983 Nestleder Gunnar Fredriksen 1 1714 Direktør Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Harald Kristian Vik 1 1601 Utbyggingskonsule Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Alf Nebb 1 1627 Bonde Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Kåre Gisvoll 1 1601 Fylkesrådmann Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Jostein Mollan 1 1601 Markedssjef Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem David Mostad 1 1601 Industriarbeider Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Johan Larsen 1 1601 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Reiten 1 1640 Disponent Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Arnold Storvold 1 1653 Kontorsjef Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Rolf Haukdal 1 1662 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1662 Distriktssekretær Av departement 1981 1983
1984 Leder Steinar Kvikne 1 1640 Direktør Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Bonde Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Harald Kristian Vik 1 1657 Plan- Og Næringss Av departement 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Rasmussen 2 1601 Lagerfunksjonær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arve Haugan 1 1601 Malermester Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Bekkos 1 1601 Utbyggingskonsule Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Fredriksen 1 1714 Direktør Av departement 1978 1984
1985 Vanlig medlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Bonde Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Rasmussen 2 1601 Lagerfunksjonær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arve Haugan 1 1601 Malermester Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Bekkos 1 1601 Utbyggingskonsule Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Rønning 1 1601 Utbyggingskonsule Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Ordfører Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Rasmussen 2 1601 Lagerfunksjonær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arve Haugan 1 1601 Malermester Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Rønning 1 1601 Utbyggingskonsule Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekret Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Ordfører Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Randi Rasmussen 2 1601 Lagerfunksjonær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Arve Haugan 1 1601 Malermester Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Rønning 1 1601 Utbyggingskonsu Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekret Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Ordfører Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Randi Rasmussen 2 1601 Lagerfunksjonær Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Arve Haugan 1 1601 Malermester Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Rønning 1 1601 Utbyggingskonsu Av departement 1985