Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder
Utvalgsnummer: 9087000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1979 av Industridepartementet i henhold til St.meld. nr. 22 (77-78). Jfr. St.prp. nr. 1 (77-78).
Mandat:
INKO-tjenesten formidler kontakt med og gir informasjon om offentlig og privat tjenesteyting til mindre og mellomstore håndverks- og industribedrifter. Det er opprettet egne INKO-kontorer i de fleste fylker og styringen av disse er tillagt de respektive r
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 5 4 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 3 8864 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 5 4 4 12800 Annen instans
1984 Industridepartementet 7 7 5 6200 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 7 7 5 43115 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 7 7 4 19080
1988 Næringsdepartementet 7 7 2 11780
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Rolf Mogstad 1 926 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Kaare Mardon Engenes 1 1014 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Birger Thorsen 1 903 El. Sveiser Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Mollestad 1 903 Plan- Og Utbyggingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald Kloster 1 1037 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Peter Tvedt 1 903 Utb.Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kristian Kristiansen 1 1001 Journalist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Alfred Solås 1 1018 Utb. Konsulent Av departement 1981 1981
1982 Vanlig varamedlem Theis Pedersen 1 926 Direktør Av departement 1982 1982
1983 Leder John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement 1979 1983
1983 Nestleder Kaare Mardon Engenes 1 1014 Adm. Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Birger Thorsen 1 903 Elektrisk Sveiser Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Sverre Mollestad 1 903 Plan- Og Utbyggin Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Harald Kloster 1 1037 Disponent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Peter Tvedt 1 903 Utbyggingskonsule Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Theis Pedersen 1 926 Direktør Av departement 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Alfred Solås 1 1018 Utbyggingskonsule Av departement 1979 1983
1984 Leder John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement 1979 1984
1984 Nestleder Kaare Mardon Engenes 1 1014 Adm. Direktør Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Arne Austenå 1 918 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sverre Mollestad 1 922 Plan- Og Utbyggin Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Thor Albert 1 1001 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Anna Nygaard 2 1014 Kantinebestyrer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Alfred Solås 1 1018 Næringssjef Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Peter Tvedt 1 903 Utbyggingskonsule Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Woie 1 903 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Helsesøster Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jorunn Sauvik 2 919 Instruktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Godtfred Sællmann 1 1001 Byggmester Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Johan Edvard Pensgård 1 1001 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Helga Larsen 2 1004 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arne Austenå 1 918 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Thor Albert 1 1001 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anna Nygaard 2 1014 Kantinebestyrer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Woie 1 903 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Helsesøster Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jorunn Sauvik 2 919 Instruktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Godtfred Sællmann 1 1001 Byggmester Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Johan Edvard Pensgård 1 1001 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Helga Larsen 2 1004 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arne Austenå 1 918 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Thor Albert 1 1001 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anna Nygaard 2 1014 Kantinebestyrer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Woie 1 903 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Helsesøster Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jorunn Sauvik 2 919 Instruktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Godtfred Sællmann 1 1001 Byggmester Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Johan Edvard Pensgård 1 1001 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Helga Larsen 2 1004 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Arne Austenå 1 918 Fabrikkarbeider Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Thor Albert 1 1001 Disponent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Anna Nygaard 2 1014 Kantinebestyrer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Per Woie 1 903 Disponent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Helsesøster Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Jorunn Sauvik 2 919 Instruktør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Godtfred Sællmann 1 1001 Byggmester Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Johan Edvard Pensgård 1 1001 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Helga Larsen 2 1004 Husmor Av departement 1984