Styret for INKO-tjenesten i Rogaland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for INKO-tjenesten i Rogaland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for INKO-tjenesten i Rogaland
Utvalgsnummer: 9092000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet .05.1980 av Industridepartementet i henhold til St.meld. nr. 22 (77-78). Jfr. St.prp. nr. 1 (77-78).
Mandat:
INKO-tjenesten formidler kontakt med og gir informasjon om offentlig og privat tjenesteyting til mindre og mellomstore håndverks- og industribedrifter. Det er opprettet egne INKO-kontorer i de fleste fylker og styringen av disse er tillagt de respektive r
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 8 8 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 4 14280 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 8 8 0 0 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 5 5 7 9151 Annen instans
1985 Industridepartementet 5 5 7 11000 Annen instans
1986 Industridepartementet 5 5 5 20191 Annen instans
1987 Industridepartementet 5 5 3 18336
1988 Næringsdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Eivind Holte 1 1103 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Geir Worum 1 1106 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erling Høiland 1 1103 Distriktssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Torleif P. Støle 1 1111 Sikkerhetsinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Frode Underhaug 1 1119 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Hetlelid 1 1133 Fabrikkeier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein-Aksel Frøiland 1 1133 Personalkonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Mosbron 1 1149 Personalsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor A. Øglænd 1 1101 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Malvin Ågotnes 1 1101 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Tingbø 1 1101 Spinnerimester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johannes Østensjø 1 1106 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jonny Håkon Mageland 1 1120 Verkstedarbeider Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar Rødne 1 1130 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Langvik 1 1130 Banksjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Alfred Rød 1 1135 Økonomisjef Av departement 1981 1981
1983 Leder Eivind Holte 1 1103 Disponent Av departement 1980 1983
1983 Nestleder Geir Worum 1 1106 Direktør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Erling Høiland 1 1103 Distriktssekretær Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Torleif P. Støle 1 1111 Sikkerhetsinspekt Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Frode Underhaug 1 1119 Adm. Direktør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Arne Hetlelid 1 1133 Fabrikkeier Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Svein-Aksel Frøiland 1 1133 Personalkonsulent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Gunnar Mosbron 1 1149 Personalsjef Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Malvin Ågotnes 1 1101 Disponent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor A. Øglænd 1 1101 Forskalingssnekke Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Terje Tingbø 1 1101 Spinnerimester Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Johannes Østensjø 1 1106 Disponent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Jonny Håkon Mageland 1 1120 Verkstedarbeider Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Langvik 1 1130 Banksjef Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Ivar Rødne 1 1130 Oljearbeider Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Alfred Rød 1 1135 Økonomisjef Av departement 1980 1983
1984 Leder Eivind Holte 1 1103 Disponent Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Ole Andreas Sleveland 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsfører Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Egil Wathne 1 1103 Kredittsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Per Røen 1 1103 Næringssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Magnhild Lid 2 1102 Radiooperatør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Astrid Torjusen 2 1103 Salgsleder Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Edel Johanne Rosvold 2 1106 Kontorfullmektig Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Svein Ove Vik 1 1154 Byggmester Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ole Andreas Sleveland 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsfører Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Egil Wathne 1 1103 Kredittsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Per Røen 1 1103 Næringssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Svein Ove Vik 1 1154 Byggmester Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Terje Fatland 1 2191 Næringssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Magnhild Lid 2 1102 Radiooperatør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Astrid Torjusen 2 1103 Salgsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Marit Hauge 2 1103 Næringskonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Jakob Hagen Knutsvik 1 1103 Rørlegger Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Edel Johanne Rosvold 2 1106 Kontorfullmektig Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsfører Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Morten R. Ringard 1 1601 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Terje Fatland 1 2191 Næringssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Magnhild Lid 2 1102 Radiooperatør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Marit Hauge 2 1103 Næringskonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jakob Hagen Knutsvik 1 1103 Rørlegger Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Edel Johanne Rosvold 2 1106 Kontorfullmektig Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Terje Fatland 1 0 Næringssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsføre Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Hans Henrik Hollum 1 1124 Adm. Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Magnhild Lid 2 1102 Radiooperatør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Marit Hauge 2 1103 Næringskonsulen Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Jakob Hagen Knutsvik 1 1103 Rørlegger Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Edel Johanne Rosvold 2 1106 Kontorfullmekti Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Terje Fatland 1 0 Næringssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsføre Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Hans Henrik Hollum 1 1124 Adm. Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Magnhild Lid 2 1102 Radiooperatør Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Marit Hauge 2 1103 Næringskonsulen Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Jakob Hagen Knutsvik 1 1103 Rørlegger Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Edel Johanne Rosvold 2 1106 Kontorfullmekti Av departement 1984