Det sentrale styret for INKO-tjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det sentrale styret for INKO-tjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det sentrale styret for INKO-tjenesten
Utvalgsnummer: 9096000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 10.08.1984 ved kongelig resolusjon i henhold til St.meld. nr. 10 (1982-83), jfr. Innst. S. nr. 101 (1983-84).
Mandat:
Det sentrale INKO-styret har det overordnede ansvaret faglig og administrativt for INKO-tjenesten. Dette omfatter bl.a. ansvar for utformingen av policy, løpende og langsiktig evaluering etc. Styret har i oppgave å forvalte INKO-tjenestens midler i samsva
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Industridepartementet 6 6 5 70250 Annen instans
1985 Industridepartementet 6 6 5 64773 Annen instans
1986 Industridepartementet 6 6 4 62410 Annen instans
1987 Industridepartementet 6 6 6 80686
1988 Næringsdepartementet 6 6 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Leif Oddvar Haugen 1 130 Konsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Petter Gjertsen 1 926 Disponent I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Sverre Englund 1 213 Sekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Inger Johanne Syversen 2 217 Konsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Henriksen 2 602 Gullsmed I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Arve Solheim 1 604 Siviløkonom I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 722 Disponent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Gislaug Rydland 2 1001 Konsulent I statsråd 1984
1985 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Leif Oddvar Haugen 1 130 Konsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Per Egil Rygh 1 301 Disponent I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Petter Gjertsen 1 926 Disponent I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Sverre Englund 1 213 Sekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Inger Johanne Syversen 2 217 Konsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Henriksen 2 602 Gullsmed I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Arve Solheim 1 604 Siviløkonom I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 722 Disponent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Hogne Fjellanger 1 1133 Disponent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Gro Helene Hagenes 2 1432 Kontorfullmektig Av departement 1984
1986 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Leif Oddvar Haugen 1 130 Konsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Per Egil Rygh 1 301 Disponent I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Sverre Englund 1 213 Sekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Inger Johanne Syversen 2 217 Førstekonsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Henriksen 2 602 Gullsmed I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Arve Solheim 1 604 Siviløkonom I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Hogne Fjellanger 1 1133 Disponent I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Gro Helene Hagenes 2 1432 Kontorfullmektig Av departement 1984
1987 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Leif Oddvar Haugen 1 130 Konsulent I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Saksbehandler I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Per Egil Rygh 1 301 Disponent I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Inger Johanne Syversen 2 217 Førstekonsulent I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Randi Henriksen 2 602 Gullsmed I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Arve Solheim 1 604 Siviløkonom I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretæ I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Hogne Fjellanger 1 1133 Disponent I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Gro Helene Hagenes 2 1432 Kontorfullmekti Av departement 1984
1988 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Leif Oddvar Haugen 1 130 Konsulent I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Saksbehandler I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Per Egil Rygh 1 301 Disponent I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1984
1988 Vanlig medlem Steinar Kvikne 1 1640 Direktør I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Inger Johanne Syversen 2 217 Førstekonsulent I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Randi Henriksen 2 602 Gullsmed I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Arve Solheim 1 604 Siviløkonom I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Teknisk Sekretæ I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Hogne Fjellanger 1 1133 Disponent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Gro Helene Hagenes 2 1432 Kontorfullmekti Av departement 1984