Komite for norsk rompolitikk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Komite for norsk rompolitikk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Komite for norsk rompolitikk
Utvalgsnummer: 9100000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 26.07.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Komiteens mandat er å trekke opp hovedlinjene i en norsk rompolitikk frem til år 2000 med forslag til en konkret handlingsplan for den romrelaterte virksomhet i perioden 1986-90. Komiteen avga sin innstilling 13.1.86, NOU:1986:1.
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Industridepartementet 14 0 7 92915 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 14 0 2 97665 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Leder Finn Lied 1 226 Fhv. Direktør I statsråd 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Georg Rosenberg 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Tor Arnesen 1 235 Konsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Teknisk Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Henry Kjell Johansen 1 231 Forskningssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Ivar Ørbeck 1 231 Teknisk Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Informasjonsdirek I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Per Eugen Maltby 1 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Bjarne Gravdahl 1 529 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Sverre Bisgaard 1 721 Divisjonssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Tor-Henning Iversen 1 1601 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Gunnar Rolf Stette 1 1663 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1985
1986 Leder Finn Lied 1 226 Fhv. Direktør I statsråd 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Georg Rosenberg 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Tor Arnesen 1 235 Konsulent I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Teknisk Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Henry Kjell Johansen 1 231 Forskningssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ivar Ørbeck 1 231 Teknisk Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Erik Tandberg 1 301 Informasjonsdirek I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Per Eugen Maltby 1 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Bjarne Gravdahl 1 529 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Sverre Bisgaard 1 721 Divisjonssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Tor-Henning Iversen 1 1601 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Gunnar Rolf Stette 1 1663 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Direktør I statsråd 1985