Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon
Utvalgsnummer: 9101000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 28.02.1986 av Industridepartementet
Mandat:
Industridepartementet har nedsatt et utvalg for å se nærmere på tekoindustriens situasjon. Arbeidsgruppen har følgende
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Industridepartementet 6 0 7 847994 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Leder Jørgen Martin Grønneberg 1 220 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Reidar Molthe 1 211 Seksjonsleder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Fredrik C. Schreuder 1 301 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Harriet Bruhn 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent Av departement 1986