Mesterbrevnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Mesterbrevnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Mesterbrevnemnda
Utvalgsnummer: 9103000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Industridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 15.01.1987 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.
Mandat:
Administrere mesterbrevordningen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Industridepartementet 5 4 10 129291
1988 Næringsdepartementet 5 4 9 150000
1989 Næringsdepartementet 5 4 9 228400
1990 Næringsdepartementet 5 4 8 189700
1991 Næringsdepartementet 5 4 7 137784
1992 Næringsdepartementet 5 4 7 318600
1993 Næringsdepartementet 5 4 8 199000
1994 Næringsdepartementet 5 4 7 432000
1995 Nærings- og energidepartementet 5 4 8 307000
1996 Næringsdepartementet 5 4 8 333000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 5 4 7 295199
2002 Nærings- og handelsdepartementet 6 100000
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Hall Guttelvik 1 301 Banksjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Frank Olsen 1 233 Sekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Rogstad 2 301 Sekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Britt Homstvedt 2 627 Gullsmedmester I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Birgit Nilsen 2 805 Ingeniør I statsråd 1987
1988 Leder Hall Guttelvik 1 301 Banksjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Frank Olsen 1 233 Sekretær I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Rogstad 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Britt Homstvedt 2 627 Gullsmedmester I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Birgit Nilsen 2 805 Ingeniør I statsråd 1987
1989 Leder Hall Guttelvik 1 301 Banksjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Frank Olsen 1 233 Sekretær I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Kirsten Rogstad 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Britt Homstvedt 2 627 Gullsmedmester I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Birgit Nilsen 2 805 Ingeniør I statsråd 1987
1990 Leder Hall Guttelvik 1 301 Banksjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Frank Olsen 1 233 Sekretær I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Britt Homstvedt 2 627 Gullsmedmester I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Birgit Nilsen 2 805 Ingeniør I statsråd 1987
1991 Leder Hall Guttelvik 1 301 Banksjef I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig medlem Frank Olsen 1 233 Sekretær I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialråd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Solveig Dahl Odden 2 429 Tannteknik Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Britt Homstvedt 2 627 Gullsmedmester I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Birgit Nilsen 2 805 Ingeniør I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Per Langeland 1 1001 Malermester Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Elise Thue-Nilsen 2 1804 Rørleggerm Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Solveig Dahl Odden 2 429 Tannteknikermes Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Langeland 1 1001 Malermester Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Elise Thue-Nilsen 2 1804 Rørleggermester Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Spesialridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Solveig Dahl Odden 2 429 Tannteknikermes Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Per Langeland 1 1001 Malermester Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Elise Thue-Nilsen 2 1804 Rørleggermester Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Solveig Dahl Odden 2 429 Tannteknikermes Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Grete Wahl Christoffersen 2 231 Forbundssekretæ I statsråd 1991
1994 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Per Langeland 1 1001 Malermester Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Elise Thue-Nilsen 2 1804 Rørleggermester Av departement 1991
1995 Leder Hall Guttelvik 1 301 Konsulent I statsråd 1987 1995
1995 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Solveig Dahl Odden 2 429 Tannteknikermes Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Mai-Britt Johan Larsen 2 807 Rørleggermester Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Oddbjørg Marie Nes 2 1149 Frisør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Grete Wahl Christoffersen 2 231 Forbundssekretæ I statsråd 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Karin Eva Jensen 2 428 Forbundssekretæ Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Frank Berg 1 722 Byggmester I statsråd 1987 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Langeland 1 1001 Malermester Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Vidar Hoff 1 1201 Fotografmester Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Elise Thue-Nilsen 2 1804 Rørleggermester Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Mai-Britt Johan Larsen 2 807 Rørleggermester Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Oddbjørg Marie Nes 2 1149 Frisør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Karin Eva Jensen 2 428 Forbundssekretæ Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Vidar Hoff 1 1201 Fotografmester Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Mai-Britt Johan Larsen 2 807 Rørleggermester Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Oddbjørg Marie Nes 2 1149 Frisør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Karin Eva Jensen 2 428 Forbundssekretæ Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Vidar Hoff 1 1201 Fotografmester Av departement 1995
2002 Helge Guldbrandsen 301 Fagansvarlig
2002 Håkon Nielsen 301 Førstesekretær
2002 Tore Engberg 301 Opplæringsleder
2002 Elisabeth Lange 301 Opplæringsleder
2002 Kjell Røttereng 301 Seksjonsleder
2002 Anne Marie Pettersen 412 Forbundssekretær
2002 Kari Sabbasen 2003 Frisør
2002 Leder Rolf Kristiansen 301 Avdelingsleder
2003 Tove Johansen Avdelingsleder
2003 Hans Eide Daglig Leder
2003 Helge Sætre Guldbrandsen Daglig Leder
2003 Kari Sabbasen Daglig Leder
2003 Elin Moer Brenna Faglærer
2003 Anne Marie Pettersen Forbundssekretær
2003 Kjell Røttereng Forbundssekretær
2003 Per Syversen Utdanningssekretær
2003 Leder Rolf Kristiansen Direktør