Samordningsutvalget for reiseliv

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samordningsutvalget for reiseliv" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samordningsutvalget for reiseliv
Utvalgsnummer: 9107000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet ved vedtak i Regjeringen 5.6.1987.
Mandat:
Samordning av de offentlige virkemidler som de 8 departementene bruker til reiseliv. Målet er å konsentrere ressursbruken slik at den økonomiske effekt av investeringene økes.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Næringsdepartementet 7 6 4 0
1990 Næringsdepartementet 8 3 3 1
1991 Næringsdepartementet 8 3 0 0
1992 Næringsdepartementet 8 3 0 0
1993 Næringsdepartementet 8 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt 1987
1989 Medlem og sekretær Paal Sørensen 1 301 Byråsjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Kari Breirem 2 214 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Harald Smith Ruberg 1 217 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Einar Andersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Kristin Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Braanaa Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Anne Lauvdal 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1990 Leder Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Paal Sørensen 1 301 Byråsjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Kari Breirem 2 214 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Harald Smith Ruberg 1 217 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Einar Andersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Ingrid Anne Lauvdal 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Gro Beate Vige 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Kristin Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Braanaa Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987
1991 Leder Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt 1987
1991 Sekretær, ikke medlem Paal Sørensen 1 301 Byråsjef I statsråd 1987
1991 Sekretær, ikke medlem Hanne Toftdahl 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Harald Smith Ruberg 1 217 Byråsjef Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Ingrid Anne Lauvdal 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gro Beate Vige 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Kristin Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Asbjørn Braanaa Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987
1992 Leder Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt 1987
1992 Sekretær, ikke medlem Hanne Toftdahl 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Harald Smith Ruberg 1 217 Byråsjef Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Ingrid Anne Lauvdal 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Gro Beate Vige 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1992 Vanlig varamedlem Kristin Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Braanaa Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987
1993 Leder Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt 1987
1993 Sekretær, ikke medlem Hanne Toftdahl 2 301 Ridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Harald Smith Ruberg 1 217 Byråsjef Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Ingrid Anne Lauvdal 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Byrisjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Gro Beate Vige 2 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Harald Sandhåland 1 628 Byråsjef Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1993 Vanlig varamedlem Kristin Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Asbjørn Braanaa Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987