Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet
Utvalgsnummer: 9111000
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 3.10.1988 av Næringsdepartementet/Finansdepartementet.
Mandat:
Gjøre rede for utviklingen i tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet, og i hvilken grad denne kan antas å påvirke omfanget av investeringer, nyskapning og utvikling. Vurdere tiltak som kan bedre tilgangen på risikokapital til industrigannen kon
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Næringsdepartementet 12 0 15 78909
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Rolf Egil Tønnessen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Kolbjørn Engernes 1 301 Sekretær Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Snorre Glørstad 1 1601 Sekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Øivind Rue 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Britt Kjølstad 2 219 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tor Steig 1 301 Sjeføkonom Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Olaf M. Stavik 1 703 Direktør Av departement 1988