Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge)
Utvalgsnummer: 9112000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet i mai 1989 av Næringsdepartementet.
Mandat:
Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge. Utvalget fikk i mandat å foreta en bred gjennomgang av hele standardiseringsvirksomheten i Norge, samt prøving, sertifisering og andre kontrolloppgaver. På bakgrunn av utviklingen av
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Næringsdepartementet 13 7 10 0
1990 Næringsdepartementet 12 7 2 275000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Finn H. Enger 1 301 Direktør Av departement 1989
1989 Medlem og sekretær Arve Kobbersletten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Merete G. Stokstad 2 219 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ivar Oftebro 1 220 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gustav Pillgram Larsen 1 220 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Einar Thomesen 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Stine Sem 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Erik Skaudal 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Jørn Ringlund 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Olav Berge 1 301 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ivar Foss 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Økonom Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Sverre Røed Larsen 1 301 Seksjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Egil Røed 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1989
1990 Leder Finn H. Enger 1 301 Direktør Av departement 1989
1990 Medlem og sekretær Arve Kobbersletten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Ivar Oftebro 1 220 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Geir Bekkevold 1 226 Rådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Einar Thomesen 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Olav Berge 1 301 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Ivar Foss 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Sverre Røed Larsen 1 301 Seksjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Egil Røed 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Åse Elin Bjerke 2 213 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Merete G. Stokstad 2 219 Rådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gustav Pillgram Larsen 1 220 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Stine Sem 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jørn Ringlund 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Even Aas 1 301 Økonom Av departement 1989