Svensk-norsk industrifond (SNI)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Svensk-norsk industrifond (SNI)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Svensk-norsk industrifond (SNI)
Utvalgsnummer: 9114000
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Industridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25. mars 1981 i henhold til protokoll (avtale) av 25. mars 1981.
Mandat:
SNI skal bidra til å styrke industriens utviklingsmuligheter gjennom samarbeid mellom industrielle foretak i de to land. Dette skjer gjennom støtte til prosjekter av teknisk eller markedsmessig karakter som på relativt kort sikt kan lede til kommersiell u
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Næringsdepartementet 6 6 0 0
1991 Næringsdepartementet 3 1 0 0
1992 Næringsdepartementet 3 1 6 350000
1993 Næringsdepartementet 3 1 6 310000
1994 Næringsdepartementet 3 1 6 230000
1995 Nærings- og energidepartementet 3 1 6 208000
1996 Næringsdepartementet 3 1 6 342000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 3 1 6 379000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 6 120000
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Knut Trovaag 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Roger A. Hansen 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Marie Ericson-Riborg 2 219 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Einar Nilsen 1 230 Underdirektør I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Leder Knut Trovaag 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1990 1991
1991 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Konsernsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Roger A. Hansen 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Marie Ericson-Riborg 2 219 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Wilhelm R. Wold 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Adm. Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Konsernsjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Wilhelm R. Wold 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jacob Høst 1 220 Adm. Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Wilhelm R. Wold 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1996 Nestleder Knut Trovaag 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Lars Buer 1 301 Prosjektleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Rolandsen 2 1841 Økonomisjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Wilhelm R. Wold 1 301 Seksjonssjef Av departement 1991 1996
1997 Vanlig medlem Odd Ragnar Riltoft 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Hilde Rolandsen 2 1841 Økonomisjef Av departement 1996
2002 Sandra Henriette Riise 301 Generalsekretær
2002 Aage Jostein Thunem 1663 Forskningsdirektør
2002 Leder Gunnar Arthur Dahl 626 Statsautorisert Revisor
2003 Sandra Henriette Riise Adm. Direktør
2003 Aage Jostein Thunem Forskningsdirektør
2003 Leder Gunnar Arthur Dahl Statsautorisert Revisor