Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig
Utvalgsnummer: 9116000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet av Næringsdepartementet 20.02.90.
Mandat:
Kartlegge Nord-Norges behov for nødvendige vareslag, lagersituasjonen, hvordan varestrømmene fra Syd-Norge til Nord-Norge er i dag og hvordan disse styres. Svakheter og "flaskehalser". Komme med forslag til tiltak som offentlige organer bør iverksette for
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Næringsdepartementet 9 1 4 95890
1991 Næringsdepartementet 9 1 11 140505
1992 Næringsdepartementet 9 1 0 0
1993 Næringsdepartementet 9 1 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Medlem og sekretær Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Medlem og sekretær Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Knut-Frode Lid 1 220 Plansjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Svein Stokke 1 301 Disponent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Åke Mitlid 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ola Grøttland 1 1804 Fylkesberedskap Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magne Jostein Schille 1 1805 Disponent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1991 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Medlem og sekretær Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Medlem og sekretær Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut-Frode Lid 1 220 Plansjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Svein Stokke 1 301 Disponent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Åke Mitlid 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ola Grøttland 1 1804 Fylkesberedskap Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magne Jostein Schille 1 1805 Disponent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Medlem og sekretær Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Medlem og sekretær Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Knut-Frode Lid 1 220 Plansjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Svein Stokke 1 301 Disponent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Åke Mitlid 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ola Grøttland 1 1804 Fylkesberedskap Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Magne Jostein Schille 1 1805 Disponent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1993 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Medlem og sekretær Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1993 Medlem og sekretær Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Knut-Frode Lid 1 220 Plansjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Svein Stokke 1 301 Disponent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Åke Mitlid 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ola Grøttland 1 1804 Fylkesberedskap Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Magne Jostein Schille 1 1805 Disponent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1990