Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget)
Utvalgsnummer: 9122000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Nærings- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.03.95 av N{rings- og energidepartementet.
Mandat:
- Kartlegge forskning og innovasjon i norsk n{ringsliv. - Sammenligne med forholdene internasjonalt. - Vurdere betydningen av FoU og innovasjon. - Vurdere forhold som p}virker bedriftenes innovasjonsevne. - Komme med forslag til tiltak p} omr}det. Ut
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Nærings- og energidepartementet 8 0 14 400000
1996 Næringsdepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Torvild Aakvaag 1 301 Direktør Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Tone Ibenholt 2 228 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Grandal 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Kjell Arne Ingebrigtsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Hilde Rolandsen 2 1841 Økonomisjef Av departement 1995
1996 Leder Torvild Aakvaag 1 301 Direktør Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Tone Ibenholt 2 228 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Professor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn Grandal 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kjell Arne Ingebrigtsen 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Hilde Rolandsen 2 1841 Økonomisjef Av departement 1995