Norsk Romsenters Råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk Romsenters Råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk Romsenters Råd
Utvalgsnummer: 9134000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Nærings- og handelsdepartementet 2 155554
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Ragnhild Gjervold
2002 Anne Karine Magnussen
2002 Ole Røeggen Rådgiver
2002 Vidar Andersen 228 Underdirektør
2002 Tor Andersen 301 Avdelingsleder
2002 Karen Alette Melander 301 Ekspedisjonssjef
2002 Eirik Sire 602 Sjøkyndig Avdelingssjef
2002 Sverre Bisgaard 704 Adm. Direktør
2002 Leder Kari Kveseth 301 Direktør
2002 Nestleder Odd Gutteberg