Statseierskapsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statseierskapsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statseierskapsutvalget
Utvalgsnummer: 9143000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 15.11.2002. Vurdere løsninger som sikrer en bedre organisering og forvaltning av det statlige eierskapet.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Nærings- og handelsdepartementet 1 4610
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Arnulf Einar Ingebrigtsen 219 Direktør
2002 Steinar Stokke 220 Adm. Direktør
2002 Erlend Grimstad 226 Direktør
2002 Grete Faremo 301 Konserndirektør
2002 Sven Ole Fagernæs 301 Regjeringsadvokat
2002 Roar Flåthen 604 Nestleder
2002 Brit Kristin Sæbø Rugland 1103 Daglig Leder
2002 Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Professor
2002 Benedicte Berg Schilbred 1902 Arbeidende Styreformann
2002 Leder Trond Reimer Reinertsen 1636 Adm. Direktør
2003 Steinar Stokke Adm. Direktør
2003 Benedicte Berg Schilbred Arbeidende Styreformann
2003 Brit Kristin Sæbø Rugland Daglig Leder
2003 Erlend Grimstad Direktør
2003 Arnulf Einar Ingebrigtsen Direktør
2003 Grete Faremo Konserndirektør
2003 Roar Flåthen Nestleder
2003 Siri Pettersen Strandenes 2 Professor
2003 Sven Ole Fagernæs Regjeringsadvokat
2003 Leder Trond Reimer Reinertsen Adm. Direktør