Brynjulf Hjulstad

Denne siden viser opplysninger om Brynjulf Hjulstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brynjulf Hjulstad
NSD id-nummer: 10
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1977
1980 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 0 Ekspedisjonssjef 1978 1980
1980 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1977
1981 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1982 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978 1982
1982 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977
1983 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1977
1983 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1983 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979 1983
1984 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977
1985 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977