Harald Arnkværn

Denne siden viser opplysninger om Harald Arnkværn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Arnkværn
NSD id-nummer: 100180
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 H.R.Advokat
2002 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 H.R.Advokat
2003 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder H.R.Advokat
2004 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder H.R.Advokat