Ola Sætre

Denne siden viser opplysninger om Ola Sætre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Sætre
NSD id-nummer: 10023
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 428 Skogeier 1981 1981
1984 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 428 Skogeier 1981
1985 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 428 Skogeier 1981
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder 428 Skogeier 1985
1986 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder 428 Skogeier 1985
1987 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder 428 Skogeier 1985
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 428 Skogeier 1985 1988
1990 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1991 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1992 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1993 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1994 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1995 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1996 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990
1997 Styret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 428 Skogeier 1990