Tore Auberg

Denne siden viser opplysninger om Tore Auberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Auberg
NSD id-nummer: 100316
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2003 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Underdirektør
2004 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Underdirektør
2005 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2006 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2007 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2008 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2009 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2010 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2011 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2012 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør
2013 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Underdirektør