Aage Barstad

Denne siden viser opplysninger om Aage Barstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aage Barstad
NSD id-nummer: 100432
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Pensjonist
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Pensjonist
2004 Styret for Kompetansesenter for likestilling Pensjonist
2005 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Pensjonist
2006 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Pensjonist