Halvor Svenkerud

Denne siden viser opplysninger om Halvor Svenkerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvor Svenkerud
NSD id-nummer: 10048
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 426 Forstkandidat 1981 1981
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 137 Forstkandidat 1982
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 426 Forstkandidat
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 426 Forstkandidat