Bjørg Ven

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Ven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Ven
NSD id-nummer: 10071
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1981 1981
1984 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1981
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1985
1985 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1981
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1985
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1985 1987
1989 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1990 Utvalg som skal vurdere reglene for behandling av klager på advokater m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1990
1990 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1991 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1990
1991 Utvalg som skal vurdere reglene for behandling av klager på advokater m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1990
1991 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1992 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1990
1992 Utvalg som skal vurdere reglene for behandling av klager på advokater m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1990
1992 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1993 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1994 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Advokat 1993
1994 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994
1995 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Advokat 1993
1995 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1996
1996 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1996
1997 Børsklagenemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Advokat 1989 1997
1997 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994