Nina Bjerkedal

Denne siden viser opplysninger om Nina Bjerkedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Bjerkedal
NSD id-nummer: 100730
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2005 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2006 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2007 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2008 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef