Harald Johan Bergmann

Denne siden viser opplysninger om Harald Johan Bergmann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Johan Bergmann
NSD id-nummer: 100782
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 220 Informasjonssjef
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Informasjonssjef
2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Informasjonssjef