Eva Birkeland

Denne siden viser opplysninger om Eva Birkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Birkeland
NSD id-nummer: 100814
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Seniorrådgiver
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Seniorrådgiver
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Seniorrådgiver