Peder Widding

Denne siden viser opplysninger om Peder Widding fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peder Widding
NSD id-nummer: 10095
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsingeniør 1981 1981
1983 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslandsbrukss 1981 1984
1984 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1981 1984
1984 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj
1984 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1984
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkeslandbrukssj 1984
1985 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1985
1985 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1984
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkeslandbrukssj 1984
1986 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1985 1986
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslandbrukssj 1984 1986
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkeslandbrukssj 1984
1987 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 1601 Fylkeslandbruks 1985 1987
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkeslandbruks 1984
1994 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1601 Rådgiver 1994
1995 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1601 Rådgiver 1994
1995 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 1601 Rådgiver 1985 1995
1996 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1601 Rådgiver 1994 1996