Åge Lavik

Denne siden viser opplysninger om Åge Lavik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åge Lavik
NSD id-nummer: 10101
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981 1981
1984 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981
1985 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981
1986 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981
1987 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981
1988 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1251 Bonde 1981