May Sandved

Denne siden viser opplysninger om May Sandved fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: May Sandved
NSD id-nummer: 10114
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Amanuensis 1981 1981
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1986
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1986
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1986
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1986
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensiss 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1985