Hans Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Hans Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Eriksen
NSD id-nummer: 1012
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Leder Av departement 2020 Skolesjef 1976 1980
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2030 Skolesjef 1981 1981
1983 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2030 Skolesjef 1980
1984 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2025 Lærer 1980
1984 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2025 Lærer 1984
1985 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2025 Lærer 1980
1985 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Lærer
1986 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2025 Lærer 1980
1986 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Lærer
1987 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2025 Lærer 1980
1987 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Lærer
1988 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Lærer
1989 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Lærer
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 2025 Rektor 1989
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 2025 Rektor 1989
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 2025 Rektor 1989
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 2025 Rektor 1989
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1940 Rektor 1989 1997