Karin M. Bruzelius

Denne siden viser opplysninger om Karin M. Bruzelius fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin M. Bruzelius
NSD id-nummer: 101262
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 H.R.Dommer
2002 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 H.R.Dommer
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder 301 H.R.Dommer
2003 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. H.R.Dommer
2003 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. H.R.Dommer
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder H.R.Dommer
2004 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. H.R.Dommer
2004 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. H.R.Dommer
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder H.R.Dommer
2005 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 H.R.Dommer