Ole Einar Olsen

Denne siden viser opplysninger om Ole Einar Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Einar Olsen
NSD id-nummer: 1014
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2020 Rektor 1976 1980
1980 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2011 Rektor 1975
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2011 Rektor 1981 1981
1981 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2011 Rektor 1975
1988 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesskolesjef 1988
1989 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesskolesjef 1988
1990 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesskolesjef 1988 1990
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2003 Fylkesskolesjef 1989
1991 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkesskolesjef 1988 1992
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2003 Fylkesskolesjef 1989
1992 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkesskolesjef 1988 1992
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2003 Fylkesskolesjef 1989
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2003 Fylkesskolesjef 1989