Anton Dahl

Denne siden viser opplysninger om Anton Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anton Dahl
NSD id-nummer: 101471
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2003 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Undervisningsinspektør
2004 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Undervisningsinspektør
2005 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2006 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2007 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2008 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2009 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2010 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2011 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2012 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør
2013 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 2011 Undervisningsinspektør