Ole Henrik Magga

Denne siden viser opplysninger om Ole Henrik Magga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Henrik Magga
NSD id-nummer: 1016
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2012 Magister 1976 1980
1986 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 1986
1987 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2011 Professor 1986
1987 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2011 Professor 1987
1988 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2011 Professor 1986
1988 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2011 Professor 1987
1989 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2011 Professor 1986
1989 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2011 Professor 1987
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Leder Av andre 2011 Professor 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Leder Av andre 2011 President 1989
1990 Sametingsrådet Rådgivende organ Leder Av andre 2011 President 1989
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Leder Av andre 2011 President 1989
1991 Sametingsrådet Rådgivende organ Leder Av andre 2011 President 1989
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Leder Av andre 2011 President 1989
1992 Sametingsrådet Rådgivende organ Leder Av andre 2011 President 1989
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Leder Av andre 2011 President 1989 1993
1993 Sametingsrådet Rådgivende organ Leder Av andre 2011 President 1989 1993
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 2011 President 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 2011 1996
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 1989 1997