Karl Baadsvik

Denne siden viser opplysninger om Karl Baadsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Baadsvik
NSD id-nummer: 101605
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Seniorrådgiver
2002 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Seniorrådgiver
2003 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Seniorrådgiver
2003 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Seniorrådgiver
2004 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Seniorrådgiver