Åge Jan Danielsen

Denne siden viser opplysninger om Åge Jan Danielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åge Jan Danielsen
NSD id-nummer: 101691
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 [mangler navn] Adm. Direktør
2003 [mangler navn] Adm. Direktør
2004 [mangler navn] Adm. Direktør
2007 Styret for Høgskolen i Narvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Adm. Direktør