Per-Inge Dybvik

Denne siden viser opplysninger om Per-Inge Dybvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per-Inge Dybvik
NSD id-nummer: 101730
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Disponent
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Disponent
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Disponent