Reidar Christiansen

Denne siden viser opplysninger om Reidar Christiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Christiansen
NSD id-nummer: 10176
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1978 1982
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1978 1986