Gunnar Danbolt

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Danbolt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Danbolt
NSD id-nummer: 101774
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2002 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1201 Professor
2003 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Professor