Birte Lykkegård

Denne siden viser opplysninger om Birte Lykkegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birte Lykkegård
NSD id-nummer: 10182
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1849 Husmor 1981 1981
1984 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1849 Husmor 1981
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1849 Husmor 1985
1985 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1849 Husmor 1981
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Bonde 1986
1986 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1849 Bonde 1981
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Bonde 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Bonde 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Bonde 1986
1989 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1849 Bonde 1988
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1849 Bonde 1988 1990
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1849 Bonde 1988 1992