Solveig Skjelnes

Denne siden viser opplysninger om Solveig Skjelnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Skjelnes
NSD id-nummer: 1020
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1980 1980
1983 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1980
1984 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1980 1984
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1850 Undervisningsin 1986
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1850 Undervisningsin 1986
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1850 Undervisningsin 1986
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1850 Undervisningsin 1986