Harald Thomas Ellefsen

Denne siden viser opplysninger om Harald Thomas Ellefsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Thomas Ellefsen
NSD id-nummer: 102068
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 612 Prosjektdirektør
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Prosjektdirektør
2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Prosjektdirektør