Karen M. Helle

Denne siden viser opplysninger om Karen M. Helle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen M. Helle
NSD id-nummer: 10211
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1981
1981 Barn- og trafikkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1981 1981
1983 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981
1984 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1985
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987