Bjørn Erikson

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Erikson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Erikson
NSD id-nummer: 102111
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Yrkeshygieniker
2002 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Yrkeshygieniker
2002 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Yrkeshygieniker
2002 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker
2002 Bioteknologinemnda Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker
2003 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkeshygieniker
2003 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkeshygieniker
2003 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Yrkeshygieniker
2003 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Yrkeshygieniker
2004 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkeshygieniker
2004 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkeshygieniker
2004 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Yrkeshygieniker
2004 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Yrkeshygieniker
2005 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Yrkeshygieniker
2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker
2005 Bioteknologinemnda Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker
2006 Bioteknologinemnda Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker
2007 Bioteknologinemnda Rådgivende organ 301 Yrkeshygieniker