Erling Storrusten

Denne siden viser opplysninger om Erling Storrusten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Storrusten
NSD id-nummer: 10213
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981 1981
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1981 1981
1983 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1981
1984 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1981
1985 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981 1985